โลโฟเทน (Lofoten Island) หมู่เกาะทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ดินแดนในเขตขั้วโลกเหนือ

โลโฟเทน (Lofoten Island) หมู่เกาะทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ดินแดนในเขตขั้วโลกเหนือ ที่มีแลนด์สเคปงดงามตระการตา จุดหมายปลายทางในฝันของนักล่าแสงเหนือ และนักถ่ายรูปจากทั่วโลก

หมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ในเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแกรนิต ตั้งสลับกับท้องน้ำสีครามของทะเลนอร์วิเจียน  อาณาเขตของหมู่บ้านตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือ ล้อมรอบด้วยฟยอร์ดและเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้วยเมือง หรือหมู่บ้านเล็กๆ หลายๆ หมู่บ้าน กระจายตั้งอยู่รอบๆ เกาะ การท่องเที่ยวชมหมู่บ้านต่างๆ เป็นไฮไลท์ของโลโฟเท่น หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ยังเป็นหมู่บ้านที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิมซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลา และนำปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ในเขตนี้คือปลาค็อด

แกลลอรี่ภาพ