โบสถ์นอร์ทเทอดาม ,Notre Dame Cathedral

โบสถ์นอร์ทเทอดาม ,Notre Dame Cathedral โบสถ์นอร์ทเทอดาม […]แบบนี้ต้องแชร์

โบสถ์นอร์ทเทอดาม ,Notre Dame Cathedral

โบสถ์นอร์ทเทอดาม โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2426 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามอย่างมาก สถานที่นี้มีความสวยงาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน

โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส เป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่ปักหลักตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์ สร้างคล้ายกับโบสถ์นอทเทอร์ดัมในกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศส ตัวโบสถ์นั้นสร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดง ตัวตึกสูงใหญ่ ประดับด้วยหอคอยคู่ภายใต้หลังคาแหลมสูงรูปทรงโกธิค ประดับอยู่ด้านหน้าทั้งสองข้าง บริเวณด้านหน้าของโบสถ์นอร์ทเทรอดามนั้น ที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระแม่มารีและจัดตกแต่งสวยเล็กๆบริเวฯตัวโบสถ์ และโบสถ์นอร์ทเทอดาม สามารถชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าเข้าชม

แกลลอรี่ภาพ