เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์

เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ซึ่งไม่ว่าใครจะมาสิงคโปร์ต้องมาถ่ายรูป ณ ที่แห่งนี้ทุกคน  

เมอร์ไลอ้อน Merlion ประกอบด้วยส่วนหางที่เป็นปลา มาจากจุดเริ่มต้นดั้งเดิมของสิงคโปร์ที่เคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ และส่วนหัวที่เป็นสิงโต ที่มาจากชื่อเดิมว่า Sinapura เป็นภาษามาเลย์ แปลว่าเมืองสิงโต สร้างเสร็จเมื่อปี 1972 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งต่อมาในปี 2002 ได้ถูกย้ายถัดไปอีก 120 เมตร ตั้งอยู่ริมอ่าวมาริน่า(Marina Bay)  สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวสิงคโปร์ที่ชื่อว่า Lim Nang Seng

แกลลอรี่ภาพ