เจดีย์เสือเจดีย์มังกร , ไต้หวัน

เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดฉือจี้ มีลักษณ […]แบบนี้ต้องแชร์

เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดฉือจี้ มีลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กันโดย จะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ ตั้งอยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบัวหรือสระ เหลียนฉือถัน โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเซิงต้ำตี้ที่เป็นเทพแห่งการรักษา เชื่อกันว่าถ้าเดิน เข้ำทางปากมังกรแล้วออกทางปากเสือจะเป็นการขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว

แกลลอรี่ภาพ