อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)

อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศ […]แบบนี้ต้องแชร์

อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ โดยหินแต่ละก้อน แต่ละชั้นมีอายุไม่เท่ากัน มีข้อสังเกตได้ว่าตัวหินนั้นมาจากต่างยุคกัน เพราะเวลาสร้างต่อเนื่องกันมาถึง 3-4 ระยะในช่วงเวลาประมาณ 1,500 ปี ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ถือว่าเป็นความลึกลับในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้

แกลลอรี่ภาพ