หอบูชาฟ้าเทียนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park ปักกิ่ง)

หอบูชาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื […]แบบนี้ต้องแชร์

หอบูชาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น  หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 3 จุด โดยตำหนักและแท่นบูชาของที่นี่จะสร้างเรียงกันอยู่กลางสวนจากทิศเหนือลงทิศใต้

ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน หรือตำหนักสักการะ (ทางเหนือ)

ตำหนักหวงฉุงหยีว์ หรือตำหนักเทพสถิต (ตรงกลาง)

หยวนซิวถาน หรือแท่นบวงสรวงฟ้า (ทางใต้)

แกลลอรี่ภาพ