หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ (Shirakawago) ,JAPAN

หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ (Shirakawago) ,JAPAN หมู่บ้านมรดกโ […]แบบนี้ต้องแชร์

หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ (Shirakawago) ,JAPAN

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆที่สร้างทอดตัวขนานไปกับแม่น้ำโชคาวะในที่ราบท่ามกลางขุนเขา เป็นหมู่บ้านสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จุดเด่นคือบ้านทรงกัสโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สไตล์กัสโช (Gassho) หลังคามุงด้วยฟางข้าว โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ความชันถึง 60 องศาคล้ายกับการพนมมือเข้าหากัน หนาว ช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะขาวโพลนปกคลุมหนากว่า 1 – 2 เมตร ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน ซึ่งได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกยูเนสโกปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี

แกลลอรี่ภาพ