ศูนย์วิจัยการพัฒนาแพนด้า,หุบเขาแพนด้า เฉิงตู

ศูนย์วิจัยการพัฒนาแพนด้าใหญ่ของเฉิงตูศูนย์วิจัยป่าเพาะพ […]แบบนี้ต้องแชร์

ศูนย์วิจัยการพัฒนาแพนด้าใหญ่ของเฉิงตูศูนย์วิจัยป่าเพาะพันธุ์ของหมีแพนด้าหุบเขาหมีแพนด้าครอบคลุมพื้นที่ 2004 เอเคอร์ตั้งอยู่ในหม่าเจียโกวในเมืองตูเจียงเอี้ยน ติดกับอุทยานน้ําแห่งสหัสวรรษของตูเจียงเอี้ยนและภูเขาชิงเฉิงที่ศักดิ์สิทธิ์ของดาวเจียง

แกลลอรี่ภาพ