วัดหวังต้าเซียน ,ฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน หรือวัดหว่องไท่ซิน เป็นวัดในลัทธิเต๋าที […]แบบนี้ต้องแชร์

วัดหวังต้าเซียน หรือวัดหว่องไท่ซิน เป็นวัดในลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝั่งเกาลูน ตั้งชื่อตามนักบวชลัทธิเต๋า หว่อง ชิวปิง ที่มี่ชื่อเสียงแถบตอนใต้ของจีน ในยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออก ประวัติของ ‘องค์หวังต้าเซียน’ ตามตำนานนั้น ได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงแล้วต้นกำเนิดที่ดั้งเดิมขององค์หวังต้าเซียนนั้นเป็น ‘เต่าทองคำ’ อยู่หน้าแท่นบัลลังก์ของเง็กเซียนฮ่องเต้ แต่มีเหตุการณ์นึงทำให้ท่านถูกลงโทษมาจุติที่โลกมนุษย์ ก็คือการที่ท่านปล่อย ‘แม่น้ำสวรรค์’ เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ที่ทนทุกข์ลำบากจากความแห้งแล้งโดยพลการจึงถูกลงโทษมายังโลกมนุษย์นั่นเอง

วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียน ในเวลาต่อมา ปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม ภายในมีสวนที่จั ดเลียนแบบสวนในปักกิ่งและยังมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย… ขอพรเรื่องเนื้อคู่

                   ความเชื่อว่า : ขอพรเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ กับ เทพเจ้าหวังต้าเซียน และ ผูกด้ายแดง ขอพระเรื่องความรักกับเทพเจ้าหยุคโหลว

วิธีขอพรกับ เทพเจ้าหยุคโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก) ผู้ผูกด้ายแดง

สำหรับผู้หญิง : ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน

แกลลอรี่ภาพ