วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ วัดทอง,เมืองเกียวโต

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ วัดทอง,เมืองเกียวโต วัดทอ […]แบบนี้ต้องแชร์

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ วัดทอง,เมืองเกียวโต

วัดทอง วัดคินคะคุจิ เกียวโต Kinkakuji Temple ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีศาลาทองเป็นจุดเด่นของวัด แรกเริ่มศาลาทองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1940 ด้วยตัวอาคารหลักที่มีสีทองอร่ามโดดเด่นตลอดทั้งปี และยังเป็น 1 ใน 17 สถานที่ในเกียวโตที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก ด้วยตัวอาคารทั้งสามชั้นที่มีลักษณะแตกต่างกัน คือชั้นล่างเป็นที่พำนักหรูหราของราชวงศ์ชั้นสูง ชั้นสองเป็นบ้านแบบซามูไร และชั้นสามซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบเซน

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง ที่คนไทยนิยมเรียก เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต

แกลลอรี่ภาพ