ยอดเขาฟานซีปัน , เวียดนาม

Fansipan peak / ยอดเขาฟานซีปัน คือยอดเขาสูงเสียดฟ้าที่ไ […]แบบนี้ต้องแชร์

Fansipan peak / ยอดเขาฟานซีปัน คือยอดเขาสูงเสียดฟ้าที่ได้ฉายาว่า top roof of Indochina เพราะมีความสูงถึง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล เอาง่ายๆก็สูงสุดในแถบๆ ลาว เวียดนาม กัมพูชา ยอดเขานี้ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามตอนเหนือ หรือที่เราคุ้นเคยกันดีใน “หมู่บ้านซาปา”

แกลลอรี่ภาพ