ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (TROY)

ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (TROY) ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอ […]แบบนี้ต้องแชร์

ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (TROY)

ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย หรือม้าไม้เมืองทรอย เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว ชม ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (ANCIENT WOODEN HORSE OF TROY) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่องทรอย (Troy) เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้นที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของกำนัลแต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ทำให้ทหารเข้าเมืองจนทำให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียดเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาด้านกลการศึกของนักรบโบราณ

แกลลอรี่ภาพ