มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral),รัสเซีย

มหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์ร […]แบบนี้ต้องแชร์

มหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)

วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ที่มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสันสวยงามจนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่าโบสถ์ลูกกวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยหลังจากสร้างเสร็จสถาปนิกก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก

แกลลอรี่ภาพ