พระราชวังเป่ยจิง (พระราชวังโบราณกู้กง)《北京宫城》,ปักกิ่ง

พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงป […]แบบนี้ต้องแชร์

พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พระราชวังต้องห้าม” พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงทั้งหมด 24 พระองค์ (ปีคริสต์ศักราช 1368-1911) ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมในฐานะ “พิพิธภัณฑ์พระราชวัง” สิ่งก่อสร้างภายในพระราชวังมีความงดงาม

พระราชวังแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 728 ตารางกิโลเมตร มีตำหนักและห้องหับต่างๆ รวมกันได้ 9,999 ห้อง (เนื่องจากมีความเชื่อว่า พระราชวังของเง็กเซียนฮ่องเต้มี 10,000 ห้อง ดังนั้นฮ่องเต้ซึ่งถือว่าเป็นโอรสสวรรค์จึงสร้างไม่ให้เกินหน้าตาสวรรค์ จึงมีจำนวนห้องที่น้อยกว่า) เริ่มวางแผนก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นใน

ตำหนักไท่เหอ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตำหนักจินหลวน ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เป็นตำหนักที่มีความโอ่อ่าสง่างามที่สุดในพระราชวังต้องห้าม เป็นสถานที่ที่จัดพิธีการสำคัญๆ เช่น พิธีขึ้นครองราชย์ของพระจักรพรรดิ

แกลลอรี่ภาพ