พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ,รัสเซีย

พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ตั้งอยู่ที่กรุง […]แบบนี้ต้องแชร์

พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโค (Moscow)   ก่อสร้างระหว่าง ค.ศ. 1837 ถึง 1849 ในมอสโก ประเทศรัสเซีย บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของแกรนด์ปรินซ์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใต้การบริหารจัดการของคอนสแตนติน ธอน พระราชวังเครมลินมีเจตนาที่จะตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยรัสเซีย

พระราชวังเครมลิน  (บริเวณด้านในของพระราชวังเครมลิน-ปิดชั่วคราวและยังไม่มีกำหนดการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม)นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์และที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ

แกลลอรี่ภาพ