พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) , ญี่ปุ่น

พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) พระพุทธรูปปาง […]แบบนี้ต้องแชร์

พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) พระพุทธรูปปางยืน ที่ใหญ่ติดอันดับโลก ในปีค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ถ้าเทียบระดับความยิ่งใหญ่นี้ พระพุทธรูปไดบุทสึที่จังหวัดนารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มีขนาดเพียงฝ่ามือไปเลย และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้

แกลลอรี่ภาพ