ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) สวิตเซอร์แลนด์

ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนทะเลสา […]แบบนี้ต้องแชร์

ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle)

ปราสาทที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบเจนีวา ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดย “ราชวงศ์ซาวอย (SAVOY)” อ่านว่า ซา-วอย ปราสาทชิลยองนับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปีโดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ Savoyอดีตถูกครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจุบันเป็นของรัฐโวด์ และถูกจัดให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ

แกลลอรี่ภาพ