น้ำตกเคกอน (Kegon Waterfall) ,นิกโก้ ญี่ปุ่น

น้ำตกเคกอน (Kegon Waterfall) น้ำตกที่ติด 1 ใน 3 น้ำตกที […]แบบนี้ต้องแชร์

น้ำตกเคกอน (Kegon Waterfall) น้ำตกที่ติด 1 ใน 3 น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น มีความสูงถึง 100 เมตรซึ่งไหลมาจาก ทะเลสาบชูเซนจิ และแม่น้ำ DAIYA เข้าไว้ด้วยกัน นำท่านชมบริเวณจุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถซึมซับภาพกระแสน้ำขนาดมหึมาที่ตกลงมาตรงหน้าและละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

เมืองนิกโก จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น

แกลลอรี่ภาพ