ขั้นตอนเดินทางเข้าสิงคโปร์แบบไม่กักตัว

ขั้นตอนการเดินทาง เที่ยวสิงคโปร์แบบไม่ต้องกักตัว เอกสาร […]แบบนี้ต้องแชร์
เดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์

ขั้นตอนการเดินทาง เที่ยวสิงคโปร์แบบไม่ต้องกักตัว

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (หากต้องใช้)
  2. หลักฐานการได้รับวัคซีนครบโดส
  3. เอกสารยืนยันดารยื่นเอกสาร SG Arrival Card 

ก่อนการเดินทาง

  1. เตรียมหลักฐานการได้รับวัคซีนครบโดสให้เรียบร้อย
  2. เตรียมตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ให้พร้อม
  3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TraceTogether และลงทะเบียนให้เรียบร้อย
  4. 3 วันก่อนเดินทาง ให้ยื่นเอกสาร SG Arrival Card และกรอกคำแถลงข้อมูลด้านสุขภาพผ่านเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) ให้เรียบร้อย (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

แกลลอรี่ภาพ