เดย์พลัส | ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HHB10

สายมูเตลู HONGKONG สายมูฮ่องกง ไหว้เทพเจ้าสุดปัง 3วัน2คืน

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3วัน2คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2418HB

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง (รวมบัตรดิสนีย์) 3 วัน 2 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2417CX

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพสัสเบย์ วิคตอเรียพีค 4 วัน 3 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2415CX

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดีสนีย์แลนด์) 3 วัน 2 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2414CX

ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY) 4 วัน 3 คืน

เดือน : เม.ย., มิ.ย., ก.ค., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2420EK

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์) 3 วัน 2 คืน

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 3 มื้อ
รหัสทัวร์ : HKG47

HKG47 HONGKONG 4 เมือง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น BY HX 5D2N

เดือน : เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 2 คืน จำกัด : 19 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : HKG46

HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง BY FD 3D2N (MAY-SEP) V.2

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : HKG45

HKG45 HONGKONG NONGPING SONGKARN BY HB 3D2N (APR)

เดือน : เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : HKG44

HKG44 HONGKONG ดิสนี่ย์เเลนด์ ดูพลุ SONGKARN BY HB 3D2N (APR)

เดือน : เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : HKG43

HKG43 HONGKONG มาเก๊า จูไห่ เที่ยวคุ้ม!! BY HX 4D2N

เดือน : เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 2 คืน จำกัด : 19 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : HKG42

HKG42 HONGKONG DISNEYLAND BY HK 4D2N (APR)

เดือน : เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 2 คืน จำกัด : 19 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : HKG41

HKG41 ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N (APR)

เดือน : เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-HKG13_CX

มหัศจรรย์…ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-HKG32_CX

มหัศจรรย์…ฮ่องกง มาเก๊า ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน

เดือน : ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2338EK

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์) 3 วัน 2 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2405EK

ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ