เดย์พลัส | โตเกียว

รหัสทัวร์ : JXJ136

Red Maple Leaves TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

เดือน : พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน 3คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-NRT02_XJ

มหัศจรรย์…JAPAN คามิโคจิ มัตสึโมโต้ ฟูจิ 6 วัน 4 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 4 คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-NRT01_XJ

มหัศจรรย์…JAPAN อิบารากิ คาวาโกเอะ ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGNRT-2415TG

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมอุโมงค์เมเปิ้ล

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHND-2402TG

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี

เดือน : พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 3 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGHND-2401TG

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโครเชีย

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 3 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGNRT-2413SQ

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ อุโมงค์เมเปิ้ล

เดือน : ต.ค., พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7 วัน 4 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGNRT-2412SQ

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ ชมโคเชีย

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7 วัน 4 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGNGO-2412SQ

นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ คามิโคจิ ฟูจิ นาริตะ โตเกียว (เข้านาโกย่า-ออกนาริตะ)

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 4 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGNRT-2414HB

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 4 คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : JXJ124

Haven Landmark HAKUBA KAMIKOJI โอซาก้า โตเกียว ฮาคุบะ คามิโคจิ ชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน 4คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 11 มื้อ
รหัสทัวร์ : NRT61

TOKYO ช้อปกระจาย ยืน1 (AUG-SEP) 5D3N

เดือน : ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : NRT60

TOKYO ลาเวนเดอร์ คามิโคจิ (JUN-JUL) 5D3N

เดือน : มิ.ย., ก.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : NRT59

TOKYO ลาเวนเดอร์ ยืน1 (JUN-JUL) 5D3N

เดือน : มิ.ย., ก.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : JXJ127

Explore Journey.. TOKYO FUJI Kamikochi Kawagoe 5วัน 3คืน

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน 3คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : JXJ126

Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน3คืน

เดือน : ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : JXJ113

Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน3คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน3คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-NRT03_XJ

มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5 วัน 3 คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-NRT07_XJ

มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ นาริตะ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-NRT06_XJ

มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว ไฮเดรนเยีย ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-NRT05_XJ

มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว พิ้งค์มอส คาวาโกเอะ ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : JXJ109

Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน 3คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-NRT03_TG

มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ อุโมงค์ซากุระ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน

เดือน : มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : NRT52 XJ

TOKYO ซากุระ โลกสีชมพู (เที่ยวเต็ม) (MAR-APR) 5D3N

เดือน : มี.ค., เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 3 คืน จำกัด : 34 ท่าน อาหาร : 6 มื้อ
1 2