เดย์พลัส | ฉางซา-จางเจียเจี้ย

รหัสทัวร์ : BT-DYG10_VZ

มหัศจรรย์…จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ICE & SNOW LAND 5 วัน 4 คืน

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGYIH-2403QW

จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 17 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGCSX-2402VZ

จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (ไม่ลงร้าน)

เดือน : ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 24 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGYIH-2405QW

จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

เดือน : ม.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGYIH-2404QW

จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน

เดือน : ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7 วัน 6 คืน จำกัด : 24 ท่าน อาหาร : 17 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGYIH-2402QW

จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 24 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : BC01CSX-VZ

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง 5วัน4คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 24 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ90

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ91

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ79

Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน (ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป)

เดือน : มิ.ย., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CSL83

Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 24 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ777

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CSX08

WANGXIANGU ฉางซา – อู้หยวน – หุบเขาเทว 5D4N (MAY-JUN24)

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 29 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CSX07

ZHANGJIAJIE พยัคฆ์พิทักษ์มังกรV.2 6D5N (MAY-JUN24)

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : DYG04

ZHANGJIAJIE หัวใจยอดพยัคฆ์V.2 5D4N (MAY-SEP24)

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ
รหัสทัวร์ : DYG06

ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้านV.2 6D5N (MAY-SEP24)

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 16 มื้อ
รหัสทัวร์ : DYG05

ZHANGJIAJIE โครตพยัคฆ์ที่ยิ่งใหญ่V.2 6D5N (MAY-SEP24)

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 35 ท่าน อาหาร : 16 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ58

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : CVZ56

จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : BC01CSX-VZ

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ พระใหญ่ตงหลิน ภูเขาหลิงซาน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง 6วัน5คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ : CFD43

Good Vibes จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน

เดือน : มี.ค., เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : CFD44

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจี้น สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

เดือน : มี.ค., เม.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : QQSBTCSX-FD002

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)

เดือน : ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : CSX01 FD

ZHANGJIAJIE พยัคฆ์พิทักษ์อวตาร 5D4N

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5 วัน 4 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ