เดย์พลัส | จิ่วจ้ายโกว

รหัสทัวร์ : ZGTFU-2412FD

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์

เดือน : ม.ค., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 4 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGTFU-2413VZ

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : BCTFU05-3U

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ หุบเขาแพนด้า 6วัน5คืน 3U (รถอุทยานจิ่วจ้ายโกว)

เดือน : ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6วัน5คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGTFU-2409VZ

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้

เดือน : ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
6 วัน 5 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ