XJ139 – OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,888
รหัสทัวร์ 21XJ139
สายการบิน AIR ASIA X
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ณี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ

สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น

เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่าตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า

ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ


XJ139 – OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว5วัน3คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองนาโกย่า - สกีเมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า - เมืองนาโกย่า Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
01-05 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
02-06ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
03-07 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
04-08ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
05-09 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
06-10 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
07-11 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
08-12 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
09-13 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
10-14 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
11-15 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
12-16 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
13-17 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จอง
14-18 ธันวาคม 2562 28,888 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ