ทั่วไป

รหัส : VIST85W5-2

ทัวร์ตุรเคีย (ตุรกี)

8 วัน 5 คืน

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 13 มื้อ

Mahan Air

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 28,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

13 มื้อ มื้ออาหาร

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

วันที่ 2 สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี)- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย (ภายนอก) - ตลาดสไปร์ท – เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลอง

วันที่ 3 เมืองชานัคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย

วันที่ 4 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - แวะถ่ายรูปคาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่ 5 *OPTIONAL* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR - หุบเขานกพิราบ - จุดชมวิวเกอเรเม่ - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า

วันที่ 6 เมืองอังการ่า - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก - เมืองโบลู - ทะเลสาบโกลจุก - เมืองอิสตันบูล - หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักซิม

วันที่ 7 ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน (ประเทศอิหร่าน)

วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ