เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : VIST85W5-23

ทัวร์ตุรเคีย (ตุรกี)

8 วัน 5 คืน

ม.ค.

อาหาร : 13 มื้อ

Mahan Air

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 30,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

13 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

วันที่ 2 ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน (ประเทศอิหร่าน) - ท่าอากาศยานอิสตันบูล - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต (HIPPODROME) - เมืองชานัคคาเล่

วันที่ 3 เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลองกรุงทรอย – เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย

วันที่ 4 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่ 5 *OPTION* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - หุบเขานกพิราบ - จุดชมวิวเกอเรเม่ - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส – ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า

วันที่ 6 พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก - ทะเลสาบโกลจุก – เมืองอิสตันบูล- ผ่านชมหอคอยกาลาตา – ตลาดเครื่องเทศ (SPICE BAZAAR) - จัตุรัสทักซิมสแคว

วันที่ 7 ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน (ประเทศอิหร่าน)

วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ