TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM AUTUMN 6D4N

ราคาเริ่มต้น ฿ 42,888
รหัสทัวร์ 21TGNRTKIX05
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น9,000.-9,000.-

เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส

ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์

นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 07 ตุลาคม 2562 42,888 9,000 จอง
จอง
03 - 08 ตุลาคม 2562 42,888 9,000 จอง
จอง
04 - 09 ตุลาคม 2562 42,888 9,000 จอง
จอง
08 - 13 ตุลาคม 2562 42,888 9,000 จอง
จอง
14 - 19 ตุลาคม 2562 42,888 9,000 จอง
จอง
15 - 20 ตุลาคม 2562 42,888 9,000 จอง
จอง
16 - 21 ตุลาคม 2562 42,888 9,000 จอง
จอง
17 - 22 ตุลาคม 2562 42,888 9,000 จอง
จอง
19 - 24 ตุลาคม 2562 43,888 9,000 จอง
จอง
20 - 25 ตุลาคม 2562 43,888 9,000 จอง
จอง
21 - 26 ตุลาคม 2562 43,888 9,000 จอง
จอง
22 - 27 ตุลาคม 2562 43,888 9,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ