เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : NRT60

ทัวร์ญี่ปุ่น

5วัน3คืน

มิ.ย. / ก.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 33,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2 นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – อิออน มอลล์

วันที่ 3 คามิโคจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค

วันที่ 4 สวนสาธารณะริม OISHI PARK - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ย่านชินจูกุ

วันที่ 5 นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ