THE CHARMING OF MOROCCO โมร็อกโก ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 53EK032
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 10วัน7คืน
ประเทศ โมร็อคโก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คาซาบลังกา เมืองราบัต นครสีฟ้า-เชฟชาอูน

เมืองเฟซ เมืองเมอร์ซูก้าร์

ทอดร้าจอร์จ เมืองวอซาเซท ไอท์-เบนฮาดดู

เมืองมาราเกช พระราชวังบาเฮีย

พิเศษ 4WD ตะลุยทะเลยทราย

ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น และ อาหารไทย   


EK032_The Charming Of Morocco 10 Days_2020_Agent_Mar-Jun

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-คาซาบลังกา-สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 Imperial Hotel L หรือระดับเดียวกัน
3 คาซาบลังกา-เมืองราบัต-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5-เมืองเชฟชาอูน EL Cortijo Hotel&Spa หรือระดับเดียวกัน
4 เมดิน่า เชฟชาอูน-เมืองเฟซ-จุดชมวิว-เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย-สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 L’escale Hotel หรือระดับเดียวกัน
5 เมืองมิเดล-เมืองเมอร์ซูก้าร์-นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮาร่า Tombouctou Hotel หรือระดับเดียวกัน
6 ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น-โอเอซิส TINGHIR-ทอดร้าจอร์จ-หุบเขาดาเดส-เมืองวอซาเซท Kenzi Azghor Hotel หรือระดับเดียวกัน
7 เมืองไอท์ เบนฮาดดู-ป้อมไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช Ayoub Hotel หรือระดับเดียวกัน
8 เมืองมาราเกช-มัสยิดคูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-คาซาบลังกา Imperial Hotel หรือระดับเดียวกัน
9 คาซาบลังกา-ไอน์เดียบ-สนามบิน-ดูไบ
10 ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 มี.ค.-9 เม.ย. 2563 49,900 10,000 จอง
จอง
1-10 พ.ค. 2563 49,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ