ทั่วไป

รหัส : TPE25

ทัวร์ทวีปเอเชีย

5 วัน 4 คืน

ต.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 19,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

9 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดเหวิ่นฮว่า

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง

วันที่ 4 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ร้าน GERMANIUM – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – ปล่อยโคมลอยกระดาษถนนโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

วันที่ 5 วัดหลงซาน – ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 (ด้านนอกตึก) – ร้านเครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ