SuperB POLAND โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900
รหัสทัวร์ 20PO7D4N /QR
สายการบิน Qutar Airways
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ โปรแลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์
คราคูฟ อดีตเมืองหลวงของโปแลนด
เชสโตโชว่า หรือเชเนสโตโคว่ำอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศโปแลนด
พอซนาน หนึ่งในเมืองที่เก่ำแก่ที่สุดของโปแลนด


SuperB POLAND โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 โดฮา-วอร์ซอ-พอซนาน
3 พอซนาน-เชสโตโชว่า
4 เชสโตโชว่า-ออซวิซิม-คราคูฟ
5 คราคูฟ-วอร์ซอ
6 วอร์ซอ-สนามบิน
7 โดฮา-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14-20 ก.ย.62 39,900 5,900 จอง
จอง
12-18 ต.ค. 62 39,900 5,900 จอง
จอง
23-29 ต.ค.62 39,900 5,900 จอง
จอง
9-15 พ.ย.62 39,900 4,900 จอง
จอง
4-10 ธ.ค.62 41,900 4,900 จอง
จอง



เงื่อนไขการให้บริการ