ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB GENTING DREAM CRUISE 3 วัน 2 คืน (แหลมฉบัง-สิงคโปร์)

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,499
รหัสทัวร์ 35
สายการบิน Scoot
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ Yacht

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รวมตั๋วเครื่องบินขากลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)

⧫ รถโค้ชรับท่าเรือ – ส่งสนามบิน –– CITY TOUR SINGAPORE

⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง


SUPERB GENTING DREAM CRUISE 3 วัน 2 คืน (แหลมฉบัง-สิงคโปร์)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง
2 ล่องเรือสู่น่านน้ำสากล
3 (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 - 17 Apr 2020 14,499 7,900 14,499 14,499 14,499 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ