SUPERB DUO PLUS เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 35DUO210219
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)
บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์ ไม่ย้อนทาง
นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว์ 1 คืน // สิงคโปร์ 1 คืน


SUPERB DUO PLUS เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์ โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า 3 *
2 ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเท่า
3 สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร) - มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
4 วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden by the bay - ถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-24 กุมภาพันธ์ 62 12,999 4,900 จอง
จอง
28 ก.พ.-3 มี.ค. 62 13,999 4,900 จอง
จอง
07-10 มีนาคม 62 13,999 4,900 จอง
จอง
14-17 มีนาคม 62 13,999 4,900 จอง
จอง
21-24 มีนาคม 62 13,999 4,900 จอง
จอง
28-31 มีนาคม 62 13,999 4,900 จอง
จอง
5-8 เมษายน 62 14,999 4,900 จอง
จอง
11-14 เมษายน 62 14,999 4,900 จอง
จอง
12-15 เมษายน 62 15,999 4,900 จอง
จอง
13-16 เมษายน 62 15,999 4,900 จอง
จอง
25-28 เมษายน 62 13,999 4,900 จอง
จอง
02-05 พฤษภาคม 62 13,999 4,900 จอง
จอง
03-06 พฤษภาคม 62 13,999 4,900 จอง
จอง
09-12 พฤษภาคม 62 13,999 4,900 จอง
จอง
17-20 พฤษภาคม 62 15,999 4,900 จอง
จอง
23-26 พฤษภาคม 62 13,999 4,900 จอง
จอง
30 พ.ค.-2 มิ.ย. 62 13,999 4,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ