SJTN2 # นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,777
รหัสทัวร์ 28SJTN2
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ

หอคอยโตเกียวสกายทรี – กันดั้มโอไดบะ


SJTN2 # นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า - เมืองกิฟุ – แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ (-/-/D) โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ เทียบเท่า
2 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ – ชมซากุระสะพานแดงนาคะบาชิ - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ (B/-/D) โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรือ เทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (B/L/-) โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ชมซากุระสวนอุเอะโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ศาลเจ้าเมจิ + ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ชิบูย่า + ค่าเฟ่หุ่นยนต์ - ชินจูกุ หรือ OPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี (B/-/-) โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 06 Apr 2020 25,777 7,900 25,777 25,777 7,990 จอง
จอง
03 - 07 Apr 2020 27,777 7,900 27,777 27,777 7,990 จอง
จอง
09 - 13 Apr 2020 27,777 7,900 27,777 27,777 7,990 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 30,777 7,900 30,777 30,777 7,990 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 30,777 7,900 30,777 30,777 7,990 จอง
จอง
13 - 17 Apr 2020 28,777 7,900 28,777 28,777 7,990 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ