SJT28 # โตเกียว โรแมนซ์ (5D3N)

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,777
รหัสทัวร์ 28SJT28
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี

กันดั้มโอไดบะ + ห้างไดเวอร์ซิตี้ – แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ


SJT28 # โตเกียว โรแมนซ์ (5D3N)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ + ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ (-SB/-) โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรือ เทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเทน + ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น - เจดีย์ชูเรโตะ – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชมเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน (B/L/-) โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี (B/-/-) โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 08 Mar 2020 13,777 6,990 13,777 13,777 7,990 จอง
จอง
05 - 09 Mar 2020 13,777 6,990 13,777 13,777 7,990 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 13,777 6,990 13,777 13,777 7,990 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 13,777 6,990 15,777 15,777 7,990 จอง
จอง
11 - 15 Mar 2020 16,777 6,990 16,777 16,777 7,990 จอง
จอง
12 - 16 Mar 2020 16,777 6,990 16,777 16,777 7,990 จอง
จอง
13 - 17 Mar 2020 16,777 6,990 16,777 16,777 7,990 จอง
จอง
13 - 17 Mar 2020 16,777 6,990 16,777 16,777 7,990 จอง
จอง
18 - 22 Mar 2020 17,777 6,990 17,777 17,777 7,990 จอง
จอง
19 - 23 Mar 2020 17,777 6,990 17,777 17,777 7,990 จอง
จอง
20 - 24 Mar 2020 18,777 6,990 18,777 18,777 7,990 จอง
จอง
20 - 24 Mar 2020 18,777 6,990 18,777 18,777 7,990 จอง
จอง
22 - 26 Mar 2020 18,777 6,990 18,777 18,777 7,990 จอง
จอง
23 - 27 Mar 2020 18,777 6,990 18,777 18,777 7,990 จอง
จอง
24 - 28 Mar 2020 18,777 6,990 18,777 18,777 7,990 จอง
จอง
26 - 30 Mar 2020 18,777 6,990 18,777 18,777 7,990 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ