SJO5 # โอซาก้า ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,777
รหัสทัวร์ 28SJO5
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ

ชมซากุระสะพานแดงนาคะบาชิ

ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – กิฟุ


SJO5 # โอซาก้า ทาคายาม่า

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ โอซาก้า (-/-/-)
2 สนามบินคันไซ โอซาก้า - เมืองทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ - ชมซากุระสะพานแดงนาคะบาชิ - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - กิฟุ (-SB/D) โรงแรม TOYOKO INN GIFU หรือ เทียบเท่า
3 เมืองโอซาก้า - Duty Free - ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ + สะพานแดง – วัดชิเทนโนจิ - หมู่บ้านอเมริกัน - ย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครโอซาก้า (B/L/-) โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือ เทียบเท่า
4 อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  (B/-/-) โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือ เทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 13 Apr 2020 26,777 7,590 26,777 26,777 4,990 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 29,777 7,590 29,777 29,777 4,990 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 29,777 7,590 29,777 29,777 4,990 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 29,777 7,590 29,777 29,777 4,990 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 29,777 7,590 29,777 29,777 4,990 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 29,777 7,590 29,777 29,777 4,990 จอง
จอง
13 - 17 Apr 2020 29,777 7,590 29,777 29,777 4,990 จอง
จอง
14 - 18 Apr 2020 28,777 7,590 28,777 28,777 4,990 จอง
จอง
15 - 19 Apr 2020 28,777 7,590 28,777 28,777 4,990 จอง
จอง
16 - 20 Apr 2020 25,777 7,590 25,777 25,777 4,990 จอง
จอง
17 - 21 Apr 2020 20,777 7,590 20,777 20,777 4,990 จอง
จอง
18 - 22 Apr 2020 25,777 7,590 25,777 25,777 4,990 จอง
จอง
19 - 23 Apr 2020 25,777 7,590 25,777 25,777 4,990 จอง
จอง
20 - 24 Apr 2020 27,777 7,590 27,777 27,777 4,990 จอง
จอง
22 - 26 Apr 2020 25,777 7,590 25,777 25,777 4,990 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ