SJO4 # โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,777
รหัสทัวร์ 28SJO4
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ + สะพานแดง

วัดชิเทนโนจิ – หมู่บ้านอเมริกัน


SJO4 # โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ โอซาก้า (-/-/-)
2 สนามบินคันไซ โอซาก้า - เกียวโต - สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – ศาลเจ้าโนโนมิยะ – วัดมรดกโลกเทนริวจิ - ถนนคนเดินย่านฮิกาชิยาม่า - กิฟุ  (-/SB/D) โรงแรม TOYOKO INN GIFU หรือ เทียบเท่า
3 เมืองทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ – ชมซากุระสะพานแดงนาคะบาชิ - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - กิฟุ (B/L/-) โรงแรม TOYOKO INN GIFU หรือ เทียบเท่า
4 เมืองโอซาก้า - Duty Free - ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ + สะพานแดง – วัดชิเทนโนจิ - หมู่บ้านอเมริกัน - ย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครโอซาก้า (B/-/-) โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือ เทียบเท่า
5 อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  (B/-/-) โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือ เทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 - 15 Apr 2020 36,777 6,990 36,777 36,777 7,990 จอง
จอง
10 - 15 Apr 2020 36,777 6,990 36,777 36,777 7,990 จอง
จอง
11 - 16 Apr 2020 36,777 6,990 36,777 36,777 7,990 จอง
จอง
11 - 16 Apr 2020 36,777 6,990 36,777 36,777 7,990 จอง
จอง
12 - 17 Apr 2020 36,777 6,990 36,777 36,777 7,990 จอง
จอง
13 - 18 Apr 2020 36,777 6,990 36,777 36,777 7,990 จอง
จอง
14 - 19 Apr 2020 34,777 6,990 34,777 34,777 7,990 จอง
จอง
15 - 20 Apr 2020 34,777 6,990 34,777 34,777 7,990 จอง
จอง
16 - 21 Apr 2020 27,777 6,990 27,777 27,777 7,990 จอง
จอง
17 - 22 Apr 2020 27,777 6,990 27,777 27,777 7,990 จอง
จอง
18 - 23 Apr 2020 27,777 6,990 27,777 27,777 7,990 จอง
จอง
19 - 24 Apr 2020 25,777 6,990 25,777 25,777 7,990 จอง
จอง
21 - 26 Apr 2020 27,777 6,990 27,777 27,777 7,990 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ