เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : (RUS-MOUR-7DWY)

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

7วัน5คืน

ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 15 มื้อ

Oman Air

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 77,988 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

15 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

7 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ MOSCOW

วันที่ 2 มอสโคว์ MOSCOW – METRO - RED SQUARE - ALEXANDER GARDEN KREMLIN - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR – มหาวิหารเซนต์บาซิล -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ห้างกุม

วันที่ 3 มอสโคว์ MOSCOW – มูร์มันสค์ MORMANSK - ALESHA MONUMENT - CHURCH OF THE SAVIOR ON WATERS - LIGHTHOUSE MEMORIAL - KURSK SUBMARINE MEMORIAL ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า AURORA LIGHT

วันที่ 4 มูร์มันสค์ MORMANSK - หมู่บ้านซามี่ SAAMI VILLAGE - ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า AURORA LIGHT

วันที่ 5 มูร์มันสค์ MORMANSK -ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ HUSKY SLEDDING - MURMANSK SHOPPING MALL- มอสโคว์

วันที่ 6 MOSCOW มอสโก – SPARROW HILLS ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - มัสกัต MCT

วันที่ 7 มัสกัต MCT – กรุงเทพฯ BKK

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ