RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,999
รหัสทัวร์ 73DME02
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

โบสถ์ทรินิตี้ –ตลาดอิสไมโลโว่


DME02 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินดูไบ(ดูไบ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)  (-/-/-)
2 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินดูไบ(ดูไบ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)  (-/-/D) HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ –ตลาดอิสไมโลโว่  (B/L/D)     HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม (B/L/D) HOLIDAY INN HOTEL SELIGERSKAYA , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองมอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/L/D)     PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล – กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส (B/L/D) PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) (B/L/-)
8 สนามบินดูไบ(ดูไบ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 Dec - 05 Jan 2020 59,999 10,000 59,999 59,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ