ทัวร์พม่า MYANMAR 2,992 1D DD DEC

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,992
รหัสทัวร์ 04RGN-001
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 1D
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า

ขอพร นัตโบโบยี  เทพทันใจ  + เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)


ทัวร์พม่า RGN-001 MYANMAR 2,992 1D DD DEC

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 17 Dec 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จอง
18 - 18 Dec 2019 2,992 0 0 2,992 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ