ทัวร์จีน เซี้ยงไฮ้ DISNEYLAND SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า 

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,989
รหัสทัวร์ 73PVG02
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)
เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – ย่านซินเทียนตี้
หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อุโมงค์เลเซอร์ –ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง


ทัวร์จีน เซี้ยงไฮ้ DISNEYLAND SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)
2 เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว) RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้ RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์ เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 - 26 May 2019 11,989 3,500 14,989 14,989 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ