วันหยุดเทศกาล

รหัส : JXJ102

ทัวร์ญี่ปุ่น

6วัน 4คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / ธ.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 34,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ XJ612 BKK-KIX 01.15-08.40 – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ป้ายไฟกูลิโกะ - ชินไซบาชิ - ชมงานไฟ Nabana No Sato Winter Illumination

วันที่ 3 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ - Aeon Mall

วันที่ 4 เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – Mitsui Outlet Park Osaka Kadoma

วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ613 KIX-BKK 09.55-14.20

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 Koyo Hotel
วันที่ 2 Koyo Hotel
วันที่ 3 Odysis Suites Osaka Airport Hotel
วันที่ 4 Odysis Suites Osaka Airport Hotel

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ