เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : JFD114

ทัวร์ญี่ปุ่น

5วัน 3คืน

เม.ย. / ก.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 26,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ - เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – Tosu Premium Outlet – พักออนเซ็น

วันที่ 3 คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ - โจไซเอ็น – จุดชมวิวไดคันโบ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองฟุกุโอกะ - Duty Free Shop

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม

วันที่ 5 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ