ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ยืน1

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 73NRT11
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาซากุสะ โออิโนะ ฮัคไค
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งลาเวนเดอร์ OISHI PARK
พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ยืน1 5 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โออิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)                                                                     (-/-/-) FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park – ชินจูกุ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 - 26 Jun 2019 14,889 6,000 14,889 14,889 10,000 จอง
จอง
03 - 07 Jul 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
04 - 08 Jul 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
05 - 09 Jul 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
10 - 14 Jul 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
13 - 17 Jul 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
17 - 21 Jul 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
18 - 22 Jul 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
19 - 23 Jul 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
23 - 27 Jul 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
24 - 28 Jul 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
31 Jul - 04 Aug 2019 15,999 6,000 15,999 15,999 10,000 จอง
จอง
01 - 05 Aug 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
02 - 06 Aug 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
06 - 10 Aug 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
14 - 18 Aug 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
15 - 19 Aug 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
21 - 25 Aug 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
22 - 26 Aug 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
23 - 27 Aug 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
28 Aug - 01 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
29 Aug - 02 Oct 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
30 Aug - 03 Oct 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
04 - 08 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
05 - 09 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
06 - 10 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
07 - 11 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
11 - 15 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
12 - 16 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
13 - 17 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
14 - 18 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
18 - 22 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
19 - 23 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
20 - 24 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
21 - 25 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
25 - 29 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
26 - 30 Sep 2019 19,999 6,000 19,999 19,999 10,000 จอง
จอง
27 Sep - 01 Oct 2019 20,999 6,000 20,999 20,999 10,000 จอง
จอง
28 Sep - 02 Oct 2019 20,999 6,000 20,999 20,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ