NEXT STOP : EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ราคาเริ่มต้น ฿ 38,900
รหัสทัวร์
สายการบิน
ระยะเวลา 7D4N
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


NEXT STOP : EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
3 ปราก –ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
4 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
5 พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
6 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
7 ดูไบ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 17 May 2020 39,900 5,900 0 39,900 39,900 จอง
จอง
25 - 31 May 2020 39,900 5,900 0 39,900 39,900 จอง
จอง
01 - 07 Jun 2020 39,900 5,900 0 39,900 39,900 จอง
จอง
15 - 21 Jun 2020 39,900 5,900 0 39,900 39,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ