MFM03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ (4วัน3คืน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 73MFM03
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4D 3N
ประเทศ HONG KONG

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ

เดินทาง เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562

สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน –

    ตลาดใต้ดินกงเป่ย 

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนน

    ซุปเปอร์สตาร์ – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น                                                                                                                                                                         


MFM03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ (4วัน3คืน)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย  (-/-/D)                                           
2 จู่ไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น (B/L/-)                                                                                                       
3 เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง      (B/L/D)                                                                                                                                                       
4 เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า   (B/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 Nov - 01 Dec 2019 6,555 3,900 9,555 9,555 5,900 จอง
จอง
14 - 17 Dec 2019 9,555 3,900 12,555 12,555 5,900 จอง
จอง
20 - 23 Dec 2019 9,555 3,900 12,555 12,555 5,900 จอง
จอง
29 Dec - 01 Jan 2020 14,999 3,900 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
31 Dec - 03 Jan 2020 14,999 3,900 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
01 - 04 Jan 2020 13,999 3,900 16,999 16,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ