ทัวร์ญี่ปุ่น KIX05 JL OSAKA JAPAN PREMIUM (OCT-NOV)

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,999
รหัสทัวร์ 73KIX05
สายการบิน Japan airlines
ระยะเวลา 6D3N
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภัณฑ์ทราย – พิพิทธภัณฑ์โคนัน – อิออนมอลล์

ปราสาทฮิเมจิ – สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เกียวโตสเตชั่น 

 ศาลเจ้าสุมิโยชิ


ทัวร์ญี่ปุ่น KIX05 JL OSAKA JAPAN PREMIUM (OCT-NOV)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)             
2 สนามบินตันไซ – ทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภัณฑ์ทราย – พิพิทธภัณฑ์โคนัน - อิออนมอลล์ (-/L/-) TOYOKO INN HOTEL HIMEJI , HYOGO หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทฮิเมจิ - สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เกียวโตสเตชั่น –โอซาก้า  (B/L/-) BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย           (B/-/-) BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ตลาดคุโรมง - DUTY FREE – ชินไชบาชิ –  รินกุ เอ้าท์เลต –  สนามบินโอซาก้า  (B/-/-)
6 สนามบินสุวรรณภูมิ                                (-/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 07 Oct 2019 30,999 7,500 30,999 30,999 10,000 จอง
จอง
04 - 09 Oct 2019 31,999 7,500 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
08 - 13 Oct 2019 32,999 7,500 32,999 32,999 10,000 จอง
จอง
24 - 29 Oct 2019 31,999 7,500 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
25 - 30 Oct 2019 31,999 7,500 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
26 - 31 Oct 2019 31,999 7,500 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
02 - 07 Nov 2019 31,999 7,500 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
06 - 11 Nov 2019 31,999 7,500 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
10 - 15 Nov 2019 31,999 7,500 31,999 31,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ