ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA หนาวนัก รักกันมั้ย ! 5D3N (DEC)

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,899
รหัสทัวร์ 73KIX04
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ-  ศาลเจ้าฟูชิมิ – วัดน้ำใส – อิออน มอลล์


 OSAKA หนาวนัก รักกันมั้ย ! 5D3N (DEC)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   (-/-/D) BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไค   – ดูประดับไฟที่ Germen Village  (B/L/-) TOYOKO INN HIKONE HIGASHI , HIKONE หรือเทียบเท่า
4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (B/-/-) TOYOKO INN HIKONE HIGASHI , HIKONE หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – ดองกี้ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)  (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 - 19 Dec 2019 14,999 7,000 14,999 14,999 10,000 จอง
จอง
27 - 31 Dec 2019 32,999 9,000 32,999 32,999 10,000 จอง
จอง
28 Dec - 01 Jan 2020 38,899 9,000 38,899 38,899 10,000 จอง
จอง
29 Dec - 02 Jan 2020 33,999 9,000 33,999 33,999 10,000 จอง
จอง
30 Dec - 03 Jan 2020 32,999 9,000 32,999 32,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ