ทั่วไป

รหัส : SXR07

ทัวร์อินเดีย

6 วัน 4 คืน

ม.ค. / ก.พ. / ธ.ค.

อาหาร : 12 มื้อ

INDIGO

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 28,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

12 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี

วันที่ 2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ศรีนาคา

วันที่ 3 โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา

วันที่ 4 พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา

วันที่ 5 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี

วันที่ 6 สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ