ทัวร์ตุรกี PS TURKEY SHOCK PRICE(APR-AUG)

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,900
รหัสทัวร์ 73IST06
สายการบิน Ukraine International Airlines
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คัปปาโดเกีย
ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณ เอฟฟิซุส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


ทัวร์ตุรกี PS TURKEY SHOCK PRICE(APR-AUG) 8 วัน 6 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า              (-/-/-) ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อังการ่า –  คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance     (B/L/D)                                                STONE CONCEPT HOTEL, CAPPADOCIA โรงแรมถ้ำจำลอง หรือเทียบเท่า
3 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ (B/L/D)                                                    NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี –     ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี                                                                            (B/L/D)                                                    MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่       (B/L/D)                                                IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย                                            (B/L/D)                                                    GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBULโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ     (B/-/-) 
8  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                           (-/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 13 Jun 2019 26,900 8,000 28,900 28,900 10,000 จอง
จอง
20 - 27 Jun 2019 26,900 8,000 28,900 28,900 10,000 จอง
จอง
07 - 14 Jul 2019 28,900 8,000 28,900 28,900 10,000 จอง
จอง
25 Jul - 01 Aug 2019 28,900 8,000 28,900 28,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ